جمعه، 4 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

دروس ارائه شده برای مقطع : کارشناسی
استاد :   مصطفی رضایی
دوشنبه، 13 دي 1395

استاد :   مصطفی رضایی
دوشنبه، 13 دي 1395

استاد :   مینا علیزاده اقدم
سه شنبه، 9 مهر 1398

استاد :   سید مرتضی قاسمی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   سید مرتضی قاسمی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   سید مرتضی قاسمی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   سید مرتضی قاسمی
دوشنبه، 15 مهر 1398

استاد :   مصطفی رضایی
شنبه، 20 مهر 1398

استاد :   مینا علیزاده اقدم
شنبه، 2 آذر 1398

استاد :   حسین روغنی ممقانی
سه شنبه، 1 مهر 1399

استاد :   حسین روغنی ممقانی
سه شنبه، 1 مهر 1399

استاد :   سید مرتضی قاسمی
سه شنبه، 1 مهر 1399

استاد :   زهرا خوبی آرانی
جمعه، 4 مهر 1399

استاد :   زهرا خوبی آرانی
جمعه، 4 مهر 1399

استاد :   زهرا خوبی آرانی
جمعه، 4 مهر 1399

استاد :   زهرا خوبی آرانی
جمعه، 4 مهر 1399

استاد :   مهدی سلامی حسینی
يکشنبه، 6 مهر 1399

استاد :   مرتضی نصیری
سه شنبه، 16 دي 1399

استاد :   مینا علیزاده اقدم
سه شنبه، 5 اسفند 1399

استاد :   مرتضی نصیری
يکشنبه، 15 مرداد 1402

استاد :   مرتضی نصیری
يکشنبه، 15 مرداد 1402

استاد :   مرتضی نصیری
يکشنبه، 15 مرداد 1402

استاد :   مرتضی نصیری
يکشنبه، 15 مرداد 1402

استاد :   مرتضی نصیری
يکشنبه، 15 مرداد 1402
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir