جمعه، 4 اسفند 1402 تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English
 
 
 
 
     

 


دانشکده مهندسی پلیمر

نام عنوان واحد
آقای دکتر سعید طالبی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر بهزاد پورعباس
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر فرهنگ عباسی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر میر کریم رضوی آقجه
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکترمصطفي رضايي
    عضو هيات علمي
    دانشکده مهندسی پلیمر
پژوهشکده مواد پلیمری
    ساختمانC1
    دانشکده مهندسی پلیمر
آزمایشگاه نانو ساختار
    ساختمانb2
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای مهندس فرجی- آزمایشگاه فرآیند
    ساختمان c2
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر مهدی سلامی کلجاهی
    عضو هییت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
دکتر حسین روغنی ممقانی
    ریاست دانشکده-عضو هییت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر مهدی سلامی حسینی
    عضو هییت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
دکتر سید مرتضی قاسمی
    عضو هییت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
دکتر کیومرث جلیلی
    عضو هییت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
دکتر مرتضی نصیری
    عضو هییت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
خانم مهندس عزیز همتی
    پژوهشکده مواد پلیمری-آنالیز
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای مهندس مرتضی شامی زاده
    دفتر و آموزش دانشکده
    دانشکده مهندسی پلیمر
خانم مهندس امیرصدقی
    آزمایشگاه های دانشکده مهندسی پلیمر
    دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر امیر رضوانی مقدم
    عضو هییت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
خانم دکتر مینا علیزاده
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر
خانم دکتر زهرا خوبی آرانی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی پلیمر

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 345-0411 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       
 
صفحه اصلی | وب سایت دانشگاه صنعتی سهند | تماس با ما
دانشگاه صنعتی سهند ، دانشکده مهندسی پلیمر- صندوق پستی: 1996-51335 | دفتر دانشکده مهندسی پلیمر: 04133459091 | polymer@sut.ac.ir